Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hususy Bag

Ryad

Hususy Bag Kynçylyk köne ýurt jaýyny döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdy we binagärlik we landşaft meýdançalarynda hemmetaraplaýyn işleýän parahatçylyk we asudalyk meýdanyna öwrüldi. Fasad täzelendi, asfaltlarda gurluşyk işleri geçirildi we basseýn we diwarlar saklandy, arçalar, diwarlar we diwarlar üçin täze demir önümleri ýasaldy. Bagbançylyk, suwaryş we suw howdany, ýyldyrym, mebel we esbaplar hem doly aralaşdy.

Taslamanyň ady : Ryad, Dizaýnerleriň ady : Fernando Pozuelo, Müşderiniň ady : Fernando Pozuelo Landscaping Collection.

Ryad Hususy Bag

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.