Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ot Bişirmek

Firo

Ot Bişirmek FIRO, köp açyk we göçme 5kg nahar bişirmek üçin açyk ot. Peçde azyk derejesini saklamak üçin çalt goldaw bilen çekiji demir ýol gurluşygyna aýrylýan 4 küýze bar. Şeýlelik bilen, FIRO ojakda ýarym ýolda otyrka, iýmit dökülmezden çekme ýaly aňsat we ygtybarly ulanylyp bilner. Küýzeler nahar bişirmek we iýmek üçin ulanylýar we yssy wagty küýzeleriň her tarapyna gysylýan gurallar bilen işlenýär. Şeýle hem, ähli peýdaly enjamlary saklaýan ýorgan, ýorgan.

Taslamanyň ady : Firo, Dizaýnerleriň ady : Andrea Sosinski, Müşderiniň ady : NIMTSCHKE DESIGN - Andrea Sosinski.

Firo Ot Bişirmek

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.