Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Atrium

Sberbank Headquarters

Atrium Şweýsariýanyň binagärlik ofisi “Evolution Design” rus arhitektura studiýasy T + T arhitektorlary bilen bilelikde Moskwadaky Sberbankyň täze baş edarasynda giň köpugurly atrium dizaýn etdi. Gündiz suw basan atrium öýlerinde dürli iş ýerleri we kofe bar, asylan göwher şekilli mejlisler otagy içerki howlynyň merkezi boldy. Aýnanyň şöhlelenmesi, syrçaly içki fasad we ösümlikleriň ulanylmagy giňlik we üznüksizlik duýgusyny goşýar.

Taslamanyň ady : Sberbank Headquarters, Dizaýnerleriň ady : Evolution Design, Müşderiniň ady : Sberbank of Russia.

Sberbank Headquarters Atrium

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.