Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çörek Bişiriliş Wizual Şahsyýet

Mangata Patisserie

Çörek Bişiriliş Wizual Şahsyýet Mångata, şwes dilinde romantiki sahna hökmünde şekillendirilýär, aýyň ýalpyldawuk, ýol ýaly gijeki deňizde döredýän görnüşi. Bu sahna, özüne çekiji we marka keşbini döretmek üçin ýeterlikdir. Gara we altyn reňk palitrasy, garaňky deňziň atmosferasyna öýkünýär, şeýle hem marka täsin, kaşaň täsir galdyrdy.

Taslamanyň ady : Mangata Patisserie, Dizaýnerleriň ady : M — N Associates, Müşderiniň ady : M — N Associates.

Mangata Patisserie Çörek Bişiriliş Wizual Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.