Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Ofisi

The Curtain

Satuw Ofisi Bu taslamanyň dizaýny, amaly we estetika maksady bilen çözgüt hökmünde “Metal mesh” -i ulanmagyň özboluşly çemeleşmesine eýedir. Düşünjeli metal mesh, ýapyk we açyk giňişligiň - çal giňişligiň araçägini bulaşdyryp bilýän perde gatlagyny döredýär. Düşünjeli perde tarapyndan döredilen giňişligiň çuňlugy giňişlik hilini döredýär. Polat poslamaýan polatdan ýasalan metaldan ýasalan howa, dürli howa şertlerinde we günüň dürli döwürlerinde üýtgeýär. Meşiň ajaýyp peýza. Bilen şöhlelenmegi we aýdyňlygy asuda hytaý stili ZEN giňişligini döredýär.

Taslamanyň ady : The Curtain, Dizaýnerleriň ady : Qun Wen, Müşderiniň ady : aoe.

The Curtain Satuw Ofisi

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.