Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Deri Ideg Paketi

Bionyalux

Deri Ideg Paketi Derini bejermekde täze önümlerde derini dikeltmek düşünjesi, bagşy gaýtadan işlemek, daşky gurşawy goramak we ekologiki düşünje bilen deňeşdirilýär. 30 günlük derini gowulaşdyrmak bejergisiniň 60 günlük iýmit derejesindäki çäkli saklanyş möhletiniň önüm aýratynlyklaryndan 30 we 60 önümiň wizual tanamak nyşany hökmünde saýlanýar we ulanmagyň üç basgançagy, 1,2, 3 görüşe birleşdirildi.

Taslamanyň ady : Bionyalux, Dizaýnerleriň ady : 33 and Branding, Müşderiniň ady : BIONYALUX.

Bionyalux Deri Ideg Paketi

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.