Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap Dükany

Chongqing Zhongshuge

Kitap Dükany Çongkiniň ajaýyp peýza .yny kitap dükanyna goşup, dizaýner, okaýanlaryň özüne çekiji Çongkiniň ýaly duýup biljek giňişligini döretdi. Jemi bäş görnüşli okalýan ýer bar, olaryň hersi tapawutly aýratynlyklary bolan ajaýyp ýere meňzeýär. “Chongqing Zhongshuge” kitap dükany, sarp edijilere onlaýn söwda arkaly gazanyp bolmajak has ajaýyp tejribe berdi.

Taslamanyň ady : Chongqing Zhongshuge, Dizaýnerleriň ady : Li Xiang, Müşderiniň ady : X+Living.

Chongqing Zhongshuge Kitap Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.