Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Espresso Maşyn

Lavazza Tiny

Espresso Maşyn Öýüňize hakyky italýan kofe tejribesini getirýän kiçijik, dostlukly espresso maşyn. Dizaýn, şatlyk bilen Ortaýer deňzidir - esasy resmi gurluş bloklaryndan ybarat - reňkleri bellemek we Lavazzanyň dizaýn dilini ýüzleý we jikme-jiklikde ulanmak. Esasy gabyk bir bölekden ýasalyp, ýumşak, ýöne takyk dolandyrylýan ýüzleri bar. Merkezi gabyk wizual gurluşy goşýar we öňdäki nagyş Lavazza önümlerinde köplenç bar bolan keseligine temany gaýtalaýar.

Taslamanyň ady : Lavazza Tiny, Dizaýnerleriň ady : Florian Seidl, Müşderiniň ady : Lavazza.

Lavazza Tiny Espresso Maşyn

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.