Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilim Önümi Bilimiň

Shine and Find

Bilim Önümi Bilimiň Bu önümiň iň möhüm artykmaçlygy, öwrenmegiň aňsatlygy we ýadyňy gowulaşdyrmakdyr. “Shine and Find” -da her bir ýyldyz diýen ýaly ýasalýar we bu kynçylyk birnäçe gezek amala aşyrylýar. Inadyňyzda çydamly şekil döredýär. Bu görnüşde öwrenmek, amaly we öwrenmek we gaýtalamak içgysgynç däl we has çydamly oryady we hezil edýär. Örän duýgur, özara täsirleşýän, ýönekeý, arassa, minimal we döwrebap.

Taslamanyň ady : Shine and Find, Dizaýnerleriň ady : Mohamad Montazeri, Müşderiniň ady : Arena Design Studio.

Shine and Find Bilim Önümi Bilimiň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.