Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bilezik

Phenotype 002

Bilezik Fenotip 002 bilezik görnüşi, biologiki ösüşiň sanly simulýasiýasynyň netijesidir. Döredijilik işinde ulanylýan algoritm, iň oňat gurluş we maddy dogruçyllyk sebäpli adaty bolmadyk organiki şekilleri döredýän biologiki gurluşyň özüni alyp barşyna öýkünmäge mümkinçilik berýär. Prototip 3D çap etmek tehnologiýasy arkaly materiallaşdyryldy. Iň soňky tapgyrda şaý-sepler bürünçde elde guýulýar, ýalpyldawuk we jikme-jiklik bilen tamamlanýar.

Taslamanyň ady : Phenotype 002, Dizaýnerleriň ady : Maciej Nisztuk, Müşderiniň ady : In Silico.

Phenotype 002 Bilezik

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.