Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Mahabat

Insect Sculptures

Mahabat Her bölek, daş-töwereginden we iýýän iýmitlerinden ruhlanan mör-möjekleriň heýkellerini döretmek üçin elde ýasalypdyr. Çeper eser, Doom web sahypasynyň üsti bilen belli bir öý zyýan berijilerini kesgitlemek üçin çagyryş hökmünde ulanyldy. Bu heýkeller üçin ulanylýan elementler gereksiz howlulardan, zibil taşlanýan ýerlerden, derýa ýataklaryndan we super bazarlardan alyndy. Her mör-möjek ýygnanandan soň surata düşürildi we fotoshopda ýerleşdirildi.

Taslamanyň ady : Insect Sculptures, Dizaýnerleriň ady : Chris Slabber, Müşderiniň ady : Chris Slabber.

Insect Sculptures Mahabat

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.