Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Forklift Operatory Üçin Simulýator

Forklift simulator

Forklift Operatory Üçin Simulýator “Sheremetyevo-Cargo” -dan forklift operatory üçin simulýator, forklift sürüjilerini taýýarlamak we kärleri barlamak üçin ýörite enjam. Dolandyryş ulgamy, oturýan ýeri we bukulýan panoramik ekrany bolan bir kabinany görkezýär. Simulýatoryň esasy materialy metaldyr; integral poliuretan köpüginden ýasalan plastik elementler we ergonomiki örtükler hem bar.

Taslamanyň ady : Forklift simulator, Dizaýnerleriň ady : Anna Kholomkina, Müşderiniň ady : Sheremetyevo-Cargo.

Forklift simulator Forklift Operatory Üçin Simulýator

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.