Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Ýygnamak

CATINO

Hammam Ýygnamak KATINO pikire şekil bermek isleginden döreýär. Bu ýygyndy, hyýalymyzyň bar bolan arhetiplerini häzirki zaman görnüşinde täzeden düşündirýän ýönekeý elementler arkaly gündelik durmuşyň poeziýasyny oýarýar. Tebigy agaçlary ulanmak arkaly, gatydan işlenip, baky galmak üçin ýygnanan ýylylyk we berklik gurşawyna gaýdyp gelmegi teklip edýär.

Taslamanyň ady : CATINO, Dizaýnerleriň ady : Emanuele Pangrazi, Müşderiniň ady : Disegno Ceramica.

CATINO Hammam Ýygnamak

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.