Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly

Dava

Dava açyk meýdan ofisleri, mekdepler we uniwersitetler üçin işlenip düzüldi, bu ýerde asuda we jemlenen iş tapgyrlary möhümdir. Modullar akustiki we görüş bozulmalaryny azaldýar. Üçburç görnüşi sebäpli mebel giňişlikde tygşytly we dürli tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Dawanyň materiallary WPC we ýüň ýüplük bolup, ikisi hem biodegrirlenip bilner. Plagin ulgamy iki diwary planşetiň üstünde düzýär we önümçilikde we işlemekde ýönekeýligi görkezýär.

Taslamanyň ady : Dava, Dizaýnerleriň ady : Michael Strantz, Müşderiniň ady : .

Dava Iş

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.