Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Açylyş Ady

Pop Up Magazine

Açylyş Ady Taslama, gaçmak meselelerini (2019-njy ýyl üçin tema) abstrakt we akymly öwrenmek, ondan üýtgeşmeleri, täze zatlary we netijeleri görkezmek üçin syýahat boldy. Thehli wizuallar arassa we tomaşa etmek üçin amatly, gaçmak hereketinden oňaýsyz hakykatdan tapawutlylykda. Dizaýn yzygiderli üýtgeýär we animasiýadaky morfing şekilleri haýsydyr bir ýagdaý sebäpli ýüze çykan täzeden öwreniş hereketini görkezýär. Gaçmagyň dürli manylary, düşündirişleri bar we nukdaýnazary oýnamakdan çynlakaý üýtgeýär.

Taslamanyň ady : Pop Up Magazine, Dizaýnerleriň ady : Rafael de Araujo, Müşderiniň ady : Pop Up Magazine.

Pop Up Magazine Açylyş Ady

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.