Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Totepographic

Sumka Topografiki ylhamlanan dizaýn sumka, aňsat daşamak üçin hyzmat etmek üçin, esasanam söwda ýa-da iş bilen meşgullanýan şol iş günlerinde. Tote sumkasynyň kuwwaty dag ýalydyr we köp zady saklap ýa-da göterip biler. “Oracle” süňkü sumkanyň umumy gurluşyny, topografiki kartanyň görnüşi, edil dagyň deňsiz ýeri ýaly ýerüsti material bolup durýar.

Taslamanyň ady : Totepographic , Dizaýnerleriň ady : Ho Kuan Teck, Müşderiniň ady : MYURÂ.

Totepographic  Sumka

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.