Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Merkezi

Shuimolanting

Satuw Merkezi Hytaýyň bu görnüşi, bazardaky gara kofe gyzyl ýer daşyny we pol penjiresiniň tebigy yşyklandyryşynyň boş ýerini kabul edýär we ýagtylyk bilen kölegäniň, wirtual bilen hakyky arasynda tapawut döredýär. Wirtual we alýumin agaç panjaralary, suw sahnasyndaky mis çeper lotos ýaprak bölekleri we galan ýerlerde hytaý nyşan gurluşyny gurmak sungaty & quot; syýa orkide kazyýetiniň nokady & quot; ýagdaý. Hususan-da, çüýşe keseliniň täze materiallaryny ulanmak, adaty ýagdaýda, ýöne ýeriň bahasyny ussatlyk bilen peseldýär.

Taslamanyň ady : Shuimolanting, Dizaýnerleriň ady : Zhoumin Wei, Müşderiniň ady : Hefei Wanling Architectural Decoration Design Engineering Co.,LTD..

Shuimolanting Satuw Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.