Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol, Trestle, Plint

Trifold

Stol, Trestle, Plint “Trifold” -yň şekili üçburçluk ýüzleriň we üýtgeşik buklama yzygiderliliginiň kömegi bilen habar berilýär. Minimalist, ýöne çylşyrymly we heýkeltaraş dizaýny bar, her tarapdan özboluşly kompozisiýany açýar. Dizaýn, gurluş bitewiligini bozmazdan dürli maksatlara laýyk ulaldylyp bilner. “Trifold” sanly önümçilik usullarynyň we robot ýaly täze önümçilik tehnologiýalarynyň ulanylyşynyň sergisidir. Önümçilik prosesi, 6 okly robotlar bilen metallary eplemäge ýöriteleşen robot öndürýän kompaniýa bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi.

Taslamanyň ady : Trifold, Dizaýnerleriň ady : Max Hauser, Müşderiniň ady : .

Trifold Stol, Trestle, Plint

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.