Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

NISSAN Calendar 2013

Senenama “Nissan” her ýyl “Beýlekilerden tapawutlylykda tolgundyryş” markasy belligi mowzugy boýunça bir senenama öndürýär. 2013-nji ýyl wersiýasy “SAORI KANDA” tans suratkeşi bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde göz açýan we üýtgeşik pikirler we şekiller bilen dolduryldy. Senenamadaky ähli suratlar SAORI KANDA tans suratkeşiniň eserleridir. Ol Nissan ulagynyň beren ylhamyny studiýada ýerleşdirilen gorizont perdesine gönüden-göni çekilen suratlarynda özünde jemledi.

Taslamanyň ady : NISSAN Calendar 2013, Dizaýnerleriň ady : E-graphics communications, Müşderiniň ady : NISSAN MOTOR CO.,LTD.

NISSAN Calendar 2013 Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.