Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täjirçilik Içerki Dizaýny

KitKat

Täjirçilik Içerki Dizaýny Dükanyň dizaýny, esasanam Kanada bazary we Yorkorkdel müşderileri üçin düşünjäni we umumy markany innowasiýa görnüşinde görkeziň. Experiencehli tejribäni täzeläp täzeden gözden geçirmek üçin öňki açylan we halkara ýerleriň tejribesini ulanmak. Örän ýokary traffik, çylşyrymly ýer üçin oňat işleýän ultra-funksiýaly dükan dörediň.

Taslamanyň ady : KitKat, Dizaýnerleriň ady : Unique Store Fixtures, Müşderiniň ady : Unique Store Fixtures.

KitKat Täjirçilik Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.