Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Trolleý

Km31

Köpugurly Trolleý Patrik Sarran restoranda ulanmak üçin Km31-ni döretdi. Esasy çäklendirme köp funksiýalydy. Bu arabany bir stoluň üstünde hyzmat etmek üçin ýa-da yzygiderli bufet üçin ulanyp bolýar. Dizaýner, KEZA ýaly birnäçe trolleýbus üçin döreden şol bir tigirli bazada oturdylan aýdyň Krion depesini oýlap tapdy, soň bolsa K seriýasy diýlip atlandyrylýan Kwin, Ösümlik çaý bagy we Kali. Krionyň gatylygy, kaşaň desga üçin zerur bolan berklik bilen doly ýagtylygy saýlamaga mümkinçilik berdi.

Taslamanyň ady : Km31, Dizaýnerleriň ady : Patrick Sarran, Müşderiniň ady : QUISO SARL.

Km31 Köpugurly Trolleý

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.