Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Syýahatçylyk Merkezi

The Castle

Syýahatçylyk Merkezi Gala ýigrimi ýyl mundan ozal, 1996-njy ýylda, ertekilerdäki ýaly, öz gala gurmak arzuwyndan başlap, hususy taslama. Dizaýner, binagär, konstruktor we peýza .yň dizaýneri. Taslamanyň esasy pikiri, syýahatçylyk merkezi ýaly maşgala dynç alşy üçin ýer döretmekdir.

Taslamanyň ady : The Castle, Dizaýnerleriň ady : Georgi Tumpalov, Müşderiniň ady : Renaissance Ltd..

The Castle Syýahatçylyk Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.