Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Mekdep

Kawaii : Cute

Mekdep Goňşy gyzlaryň orta mekdepleri bilen gurşalan bu “Toshin” hemra taýýarlaýyş mekdep, täsin bilim dizaýnyny görkezmek üçin köp söwda köçesindäki strategiki ýerinden peýdalanýar. Gaty okuwlar üçin amatly we güýmenje üçin rahat atmosfera gabat gelýän dizaýn, ulanyjylaryň zenan tebigatyny ösdürýär we mekdep okuwçylary tarapyndan esasan ulanylýan “Kawaii” abstrakt düşünjesi üçin alternatiw materializasiýa hödürleýär. Bu mekdepdäki toparlar we synplar üçin otaglar çagalaryň suratlar kitabynda görkezilişi ýaly sekizburçly üçekli jaýyň görnüşini alýar.

Taslamanyň ady : Kawaii : Cute, Dizaýnerleriň ady : Tetsuya Matsumoto, Müşderiniň ady : Matsuo Gakuin.

Kawaii : Cute Mekdep

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.