Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Göçme Gürleýji

Ballo

Göçme Gürleýji Şweýsariýanyň dizaýn studiýasy BERNHARD | BURKARD OYO üçin özboluşly gürleýjini dizaýn etdi. Gepleýjiniň görnüşi, hakyky stendi bolmadyk ajaýyp sferadyr. BALLO gürleýjisi 360 dereje aýdym-saz tejribesi üçin ýerleşdirýär, togalanýar ýa-da asylýar. Dizaýn minimalistik dizaýn ýörelgelerine eýerýär. Reňkli guşak iki ýarym şary birleşdirýär. Gepleýjini goraýar we üstünde ýatanda bas seslerini ýokarlandyrýar. Dinamik içerki zarýad berilýän Lityum batareýasy bilen gelýär we ses enjamlarynyň köpüsine laýyk gelýär. 3,5 mm jak nauşnik üçin adaty wilka. BALLO gürleýjisi on dürli reňkde bar.

Taslamanyň ady : Ballo, Dizaýnerleriň ady : Bernhard Burkard, Müşderiniň ady : BERNHARD | BURKARD .

Ballo Göçme Gürleýji

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.