Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana

Aoxin Holiday

Myhmanhana Myhmanhana, çakyry bilen tanalýan şäher, Siçuan welaýatynyň Luzhou şäherinde ýerleşýär, dizaýny ýerli çakyr gowagyndan ylham alýar, gözlegde uly isleg döredýär. Myhmanhanada tebigy gowagyň täzeden gurulmagy bolup, onuň bilen baglanyşykly wizual baglanyşyk gowagyň düşünjesini we ýerli şäher gurluşyny içerki myhmanhana çenli giňeldýär we şeýlelik bilen özboluşly medeni daşaýjy emele getirýär. Myhmanhanada bolanymyzda ýolagçynyň duýgusyna ýokary baha berýäris, şeýle hem materialyň gurluşyny we döredilen atmosferany has çuňňur duýup biljekdigine umyt edýäris.

Taslamanyň ady : Aoxin Holiday , Dizaýnerleriň ady : Shaun Lee, Müşderiniň ady : ADDDESIGN Co., Ltd..

Aoxin Holiday  Myhmanhana

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.