Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çüýşe

Herbal Drink

Çüýşe Olaryň düşünjesiniň esasy emosional elementdir. Işlenip düzülen at we dizaýn düşünjesi müşderiniň duýgularyna we duýgularyna gönükdirilendir, olar zerur tekjäniň gapdalynda adamy duruzmak we beýleki markalaryň köpüsinden saýlamak maksadyna hyzmat edýär. Olaryň bukjasynda gül ekstraktlarynyň, gül görnüşlerine meňzeýän ak farfor çüýşesinde gönüden-göni çap edilen reňkli nagyşlar görkezilýär. Tebigy önümiň keşbini wizual taýdan nygtaýar.

Taslamanyň ady : Herbal Drink, Dizaýnerleriň ady : Azadeh Gholizadeh, Müşderiniň ady : azadeh graphic design studio.

Herbal Drink Çüýşe

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.