Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty

Herbal Tea Garden

Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty Patrik Sarran Ösümlik çaý bagyny 2014-nji ýylda Gonkongyň “Landmark Mandarin Oriental” üçin özboluşly bir zat hökmünde döretdi. Naharhana müdiri çaý dabarasyny ýerine ýetirip biljek trolleýs isledi. Bu dizaýn, Hytaýyň peýza. Suratlarynyň täsirinde KEZA peýnir trolleýsi we Km31 köp funksiýaly trolleýs ýaly K seriýaly trolleýlerinde Patrik Sarran tarapyndan döredilen kodlary gaýtadan ulanýar.

Taslamanyň ady : Herbal Tea Garden, Dizaýnerleriň ady : Patrick Sarran, Müşderiniň ady : QUISO SARL.

Herbal Tea Garden Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.