Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çakyr

Essenzza

Çakyr Şerabyň dizaýny, gelip çykan ýurdy we şäher köp üns berdi. Miniatýura we adaty suratlarda gözläň. Gymmat bahalar, maksada ýetmek üçin adaty lýuks çakyr çüýşesiniň dizaýnynyň gaty täsirli bolandygyny aňladýar. Dizaýnda ulanylan motif, arabeskler. Bu motiwler Eýranyň laklanan suratyndan çekildi. Dizaýn özboluşly we döredijilik dizaýnlaryny döretmäge synanyşýar we içerki manyly dizaýny döretmäge we möhüm habary bermäge çalyşýar.

Taslamanyň ady : Essenzza, Dizaýnerleriň ady : Azadeh Gholizadeh, Müşderiniň ady : azadeh graphic design studio.

Essenzza Çakyr

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.