Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Doňdurma

Sister's

Doňdurma Bu gaplama, Sisters doňdurma kompaniýasy üçin niýetlenendir. Dizaýn topary, bu önümi öndürijileri ýada salýan üç aýaly her doňdurmanyň tagamyndan gelýän bagtly reňk görnüşinde ulanmaga synanyşdy. Dizaýnyň her bir tagamynda doňdurma pf görnüşi, doňdurma gaplamasynyň gyzykly we täze keşbini görkezýän gahrymanyň saçlary hökmünde ulanylýar. Bu dizaýn, täze görnüşinde bäsdeşleriniň arasynda uly ünsi çekdi we satuwy ýokary boldy. Dizaýn özboluşly we döredijilik gaplamalaryny döretmäge synanyşýar.

Taslamanyň ady : Sister's , Dizaýnerleriň ady : Azadeh Gholizadeh, Müşderiniň ady : Azadeh Gholizadeh.

Sister's  Doňdurma

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.