Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaý Öndüriji

Grundig Serenity

Çaý Öndüriji Arkaýynlyk, şatlykly ulanyjy tejribesine ünsi jemleýän häzirki zaman çaý öndürijisidir. Taslama esasan estetiki elementlere we ulanyjy tejribesine ünsi jemleýär, sebäbi esasy maksat önümiň bar bolan önümlerden tapawutly bolmagyny teklip edýär. Çaý öndürijiniň duralgasy, önüme özboluşly şahsyýet getirýän ýere seretmäge mümkinçilik berýän bedenden has kiçi. Birneme egrilen beden, dilimlenen ýüzler bilen birleşdirilip, önümiň özboluşlylygyny goldaýar.

Taslamanyň ady : Grundig Serenity, Dizaýnerleriň ady : Mert Ali Bukulmez, Müşderiniň ady : Arçelik A.Ş.

Grundig Serenity Çaý Öndüriji

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.