Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy

Bloom

Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy “Bloom” ajaýyp öý mebeli hökmünde çykyş edýän ajaýyp ösümlik gutusydyr. Sukkulentler üçin ajaýyp ösýän şertleri üpjün edýär. Önümiň esasy maksady, şäher ýerlerinde ýaşaýanlara ýaşyl gurşawy az bolan isleg we terbiýäni doldurmak. Şäher durmuşy gündelik durmuşda köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu adamlary tebigatyna üns bermezlige alyp barýar. “Bloom” sarp edijiler bilen tebigy islegleriniň arasynda köpri bolmagy maksat edinýär. Önüm awtomatlaşdyrylan däl, sarp edijä kömek etmegi maksat edinýär. Programma goldawy, ulanyjylara ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän ösümlikleri bilen çäre görmäge mümkinçilik berer.

Taslamanyň ady : Bloom, Dizaýnerleriň ady : Mert Ali Bukulmez, Müşderiniň ady : Nottingham Trent University.

Bloom Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.